Voorwaarden voor deelname aan de Boekenmarkt te Hengelo

De organisatie wil een markt van goede kwaliteit. U mag daarom uitsluitend een gesorteerd aanbod van antiquarische – en tweedehands boeken of boeken uit het ‘modern antiquariaat’ verkopen. Geen kramen met ‘uitzoeken voor…’ en geen verkoop uit dozen of kratten onder of naast de kraam.

Aanwijzingen van de organisatie, politie, e.d. dienen stipt te worden opgevolgd. De organisatie behoudt zich het recht voor deelname te weigeren of zonodig in te trekken.

Tijdsduur van de markt is van 10.00 tot 17.00 uur. Kramen kunnen ingericht worden vanaf 08.00 uur. Het is niet toegestaan voor sluitingstijd in te pakken (behoudens toestemming van de organisatie b.v. ingeval van zeer slechte weersomstandigheden).

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die op welke wijze dan ook aan uw handel wordt toegebracht. U moet zelf zorgdragen voor verzekering van uw goederen en uw eventuele medewerkers.

Het is niet toegestaan kramen door anderen dan de ingeschreven deelnemer te laten bemensen.

Aanmelding voor de boekenmarkt dient te geschieden door het insturen van een volledig ingevuld deelnameformulier en betaling van het kraamgeld.

Uw deelname is pas definitief wanneer u van de organisatie een bevestiging van deelname heeft ontvangen.

Annuleren van uw aanmelding kan tot uiterlijk 1 April, voorafgaand aan de marktdatum. Bij annulering na deze datum is terugbetaling niet meer mogelijk.

Mocht door Covid de markt toch geannuleerd moeten worden dan storten wij uiteraard het volledige bedrag aan U terug.

Inschrijving voor de Hengelose Boekenmarkt betekent dat u zich akkoord verklaart met deze voorwaarden.